skip to Main Content

Stedelijk Gymnasium Leiden opgeleverd

In opdracht van Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden heeft Blanksma Bouw de uitbreiding van het monumentale pand Athena aan de Fruinlaan in Leiden gerealiseerd.

Om de nieuwbouw aan te laten sluiten op het bestaande monumentale gebouw heeft Studio Nuy van Noort de nieuwbouw ontworpen met verschillende verspringingen, een gevel met diverse baksteenpatronen en een verdeling in de kozijnen waarin de gelaagdheid terugkomt. Onder de nieuwe lokalen op de begane grond is een grote kelder gerealiseerd met twee nieuwe gymzalen. De vloer van de nieuwe gymzalen ligt 6 meter onder maaiveld. In verband met de grondwaterstand is tijdens de uitvoering gewerkt met stalen damwanden van 15 meter en een bodemafsluiting.

Back To Top