skip to Main Content

Update nieuwbouw Veerkracht

Aan de Slotermeerlaan in Amsterdam wordt er door Blanksma bouw en haar partners hard gewerkt aan het nieuwe schoolgebouw voor Basisschool de Veerkracht. De fundering is gestort, de vloeren, de kalkzandsteenwanden, het staal, HSB en het dak zijn aangebracht. Nu…

Lees Meer

Medewerker met pensioen

Op vrijdag 30 november was er een feestje aan de Stolkweg 14 in Den Haag. Eén van onze bouwmedewerkers heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dit werd door onze medewerkers onder aanwezigheid van de directie van Blanksma groots gevierd met een…

Lees Meer

Oplevering VCL Den Haag

Circa anderhalf jaar geleden zijn wij gestart met de nieuwbouw van de voormalige middelbare school van Koning Willem Alexander; het Vrijzinnig Christelijk Lyceum te Den Haag. Op 16 november j.l. was het zover; de oplevering van dit fraaie gebouw aan…

Lees Meer

Fundering Veerkracht

Aan de Slotermeerlaan te Amsterdam wordt door Blanksma bouw en haar partners hard gewerkt aan de nieuwbouw van Basisschool de Veerkracht. De nieuwbouw bestaat uit 8 lokalen, een gymzaal en een buitenschoolse opvang. De heipalen zijn reeds aangebracht en ook…

Lees Meer

ISO certificering

Per september 2018 dienen alle ISO gecertificeerde bedrijven gecertificeerd te zijn conform de nieuwe ISO norm. Na een succesvol verlopen her certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem door KIWA op basis van de ISO 9001 en ISO 14001 normen, is Blanksma Bouwbedrijf…

Lees Meer
Back To Top