skip to Main Content

Nieuwbouw A.M.G. Schmidtschool

Dinsdag 29 juni is het contract voor de nieuwbouw van basisschool Annie M.G. Schmidtschool te Den Haag getekend.

In opdracht van Stichting de Haagse scholen voert Blanksma bouw de werkzaamheden uit voor de nieuwbouw voor de Annie M.G. Schmidtschool en buitenschoolse opvang 2samen aan de Jacob de Graefflaan 10-14 te Den Haag. Ook de sloop van de bestaande schoolgebouwen en de sanering van het terrein zullen door Blanksma bouw en haar partners uitgevoerd worden.

In de nieuwbouw worden 17 groepen, een volwaardige gymaccommodatie en ruimten voor Buiten Schoolse Opvang (BSO). De vervangende nieuwbouw voldoet aan de onderwijshuisvestingseisen van deze tijd en wordt toekomstbestendig voor een exploitatie termijn van 40 jaar. Daarnaast wordt de school volgens de BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) eisen uitgevoerd.

Back To Top