skip to Main Content

Uitbreiding SAV fase 1 Den Haag

In opdracht van Urban Interest heeft Blanksma Bouw het werk:  ‘Renovatie en uitbreiding Winkelcentrum De Savornin Lohmanplein te Den Haag’  in uitvoering. Blanksma bouw is de hoofdaannemer waarbij er ook een coördinerende rol ligt m.b.t de installatiewerkzaamheden.

De renovatie en uitbreiding van winkelcentrum De Savornin Lohmanplein wordt in diverse fases uitgevoerd, waarbij Blanksmabouw fase 1 in uitvoering heeft genomen in bouwteam.

Het is een omvangrijk project in een binnenstedelijk gebied waarbij wij als aannemer te maken hebben met diverse belanghebbenden: Omwonenden, winkelend publiek, schoolgaande kinderen, bussen, trams, voetgangers, fietsers, autoverkeer e.d.  om de veiligheid te kunnen waarborgen en de overlast voor omgeving en omwonenden zoveel mogelijk te beperken is er in samenspraak met de opdrachtgever en gemeente een bouwveiligheidsplan opgesteld.

De uitvoeringswerkzaamheden van fase 1 worden verder onderverdeeld in fase 1A / 1B / 1C:

1A:         Realisatie van nieuwe wijktrafo, traforuimte ten behoeve van een supermarkt en de uitbreiding van een makelaarskantoor. Daarnaast wordt het eerste deel van de nieuwe entree naar de Treubflat gerealiseerd.

1B:         Realisatie van een kelder ten behoeve van de uitbreiding van de sportschool en uitbreiding van de supermarkt en diverse andere winkelunits. De bestaande hellingbaan naar de kelder wordt gesloopt en het tweede deel van de nieuwe entree naar de Treubflat wordt gerealiseerd.

1C:         Realisatie van expeditie ruimte van de supermarkt.

Al de te realiseren fases zullen op elkaar worden afgestemd en uiteindelijk in elkaar overlopen. Het bestaande parkeerdek zal op de nieuw gerealiseerde winkeluitbreidingen worden vergroot.

 

Back To Top