skip to Main Content

ISO certificering

Per september 2018 dienen alle ISO gecertificeerde bedrijven gecertificeerd te zijn conform de nieuwe ISO norm. Na een succesvol verlopen her certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem door KIWA op basis van de ISO 9001 en ISO 14001 normen, is Blanksma Bouwbedrijf per 1 augustus 2018 gecertificeerd conform deze nieuwe kwaliteitsnormen. Met deze certificaten maken wij aantoonbaar dat onze organisatie aan alle eisen van de ISO 9001 en ISO 14001 norm te voldoen.

Back To Top