skip to Main Content

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij voelen ons Maatschappelijk Verantwoordelijk

Blanksma opereert als een bewuste en proactieve ondernemer die rekening houdt met de belangen van mens en haar omgeving. We voelen ons niet alleen verantwoordelijk voor het gezond houden van onze organisatie, maar ook van de omgeving waarin wij werken.
Door sociale, economische en milieuaspecten op verantwoorde wijze met elkaar te combineren, dragen wij bij aan een duurzame samenleving.
Wij geloven dat kwaliteit en continuïteit de beste reclame is. Wij staan achter ons personeel en ons product. Dit vertrouwen zorgt ervoor dat wij bij elk project kunnen garanderen dat wij kwalitatief hoogstaande producten kunnen leveren tegen de beste prijs.

Vanuit ons grote maatschappelijke hart steunen wij ook diverse goede doelen en evenementen.

Op weg naar een duurzame toekomst

In 2015 is in Parijs het klimaat akkoord getekend. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en is er een bovengrens gesteld van 2 graden opwarming ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. De wereldwijde uitstoot van CO2 moet worden terug gedrongen.

De Blanksma groep wil graag haar bijdrage leveren in deze wereldwijd gemaakte afspraken. Om de CO2 uitstoot van de Blanksma groep in beeld te krijgen en maatregelen te nemen om onze uitstoot significant te reduceren is de Blanksma groep in 2021 gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder niveau 3. Deze certificering geeft richting aan ons doel voor een CO2 neutrale onderneming in 2035.

De Blanksma groep is aangesloten bij de stichting Nederland CO2 neutraal een stichting met meer dan 200 vaste leden uit het MKB, grote ondernemers en overheden. Het doel van de stichting is het ondersteunen van hun leden in het verduurzamen van hun organisatie en delen van kennis tussen de organisaties en de stichting onderling door middel van Workshops en Events.

Duurzaamheid binnen  Blanksmagroep

Om ons doel van een CO2 neutrale organisatie te realiseren zijn er bij de Blanksma groep diverse reductie maatregelen getroffen en is ons beleid er op ingesteld om jaarlijks onze CO2 footprint te verkleinen. Met de verhuizing van ons hoofdkantoor naar een nieuw duurzaam hoofdkantoor is reeds een belangrijke stap gezet. De installatie van ons nieuwe kantoor wordt in 2022 aangepast naar gasloos, met als uitgangspunt CO2 neutraal. De komende jaren zullen wij onze organisatie verder verduurzamen door het terugdringen van onze CO2 footprint binnen ons wagenpark en op onze projecten.

Wanneer wij een gedegen eigen CO2 beleid en reductie hebben gerealiseerd binnen onze eigen organisatie zullen wij ons medio 2025 in overleg met onze toeleveranciers en partners gaan richten op certificering voor de CO2 prestatieladder niveau 5.

Back To Top